Home » Asmaul Husna » Al-Akhir Artinya (Yang Maha Akhir) Asmaul Husna

Al-Akhir Artinya (Yang Maha Akhir) Asmaul Husna

1 min read

Al Akhir Artinya? Allah itu Al-Akhir artinya zat yang memiliki sifat kekal dan Maha Akhir yang tidak ada sesuatu pun setelah-Nnya.

Dia Maha Kekal tatkala semua makhluk hancur, Mahakekal dengan kekekalan-Nya. Adapun kekekalan makhluk-Nya adalah kekekalan yang terbatasm seperti halnya kekekalan janah (surga), neraka, dan apa yang ada di dalamnya.

Janah dan neraka adalah tempat yang Allah Swt. ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintah-Nya.

Al-Akhir terdapat dalam firman Allah Swt. berikut!

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Arab Latin: Huwal-awwalu wal-ākhiru waẓ-ẓāhiru wal-bāṭin, wa huwa bikulli syai`in ‘alīm

Artinya: Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Hadid, 57: 3)

Baca: Al-Matin Artinya (Yang Maha Kukuh) Asmaul Husna

Isi kandungan dari ayat tersebut adalah Dia-lah Yang Maha awal yang sebelumNya tidak ada sesuatu, Maha akhir yang sesudahNya tidak ada sesuatu, Maha zhahir yang di atasNya tidak ada sesuatu, Maha batin yang tidak ada sesuatu pun yang lebih tidak terjangkau dariNya. Tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang samar bagi Allah. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tafsir Surat Al-Hadid Ayat 3

Tafsir oleh Kementrian Agama: Sebagai Pencipta, Dialah Yang Awal tanpa permulaan, dan Dia pula Yang Akhir karena Dia abadi tanpa batas akhir bagi eksistensinya. Selain itu, Dia adalah Yang Zahir dan mengetahui apa saja yang tampak, dan Yang Batin dan mengetahui apa saja yang disembunyikan atau yang tersirat dalam hati. Dia lebih dekat kepada makhluk daripada dirinya sendiri, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu di alam semesta.
Tafsir oleh An-Nafahat Al-Makkiyah / Muhammad bin Shalih asy-Syawi: Yang dimaksud dengan Al Awal ialah, yang tidak ada sesuatu pun sebelum-Nya, Al Akhir ialah yang tidak ada sesuatu pun setelah-Nya.
Maksud Azh Zhahir ialah, yang tidak ada sesuatu pun di atas-Nya, dan Al Bathin ialah yang tidak ada sesuatu pun di bawah-Nya. Dengan demikian, nama-Nya Azh Zhaahir menunjukkan tingginya Dia di atas semua makhluk-Nya, sedangkan nama-Nya Al Baathin menunjukkan bahwa ilmu-Nya meliputi segala sesuatu dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang menghalangi-Nya, pendengaran-Nya mengena kepada semua suara dan penglihatan-Nya menembus semua makhluk-Nya (Lihat Anwaarul Hilaalain fit Ta’aqqubaat ‘alal Jalaalain oleh Dr. Abdurrahman Al Khumais).
Ilmu-Nya meliputi segala yang tampak maupun yang tersembunyi, yang samar maupun yang tertutup, perkara yang dahulu maupun yang akan datang.

Referensi:
https://quran.kemenag.go.id/index.php/tafsir/1/57/3
https://tafsirweb.com/10699-surat-al-hadid-ayat-3.html

Ar-Rahman Tulisan Arab dan Artinya Besert Dalil

Ar-Rahman Artinya adalah? Ar-Rahman merupakan salah satu sifat Allah Yang Maha Sempurna yang terdapat dalam asmaul husna. Asmaul husna adalah nama-nama milik Allah Swt....
Admin Admin
1 min read

Al-Muqtadir Artinya (Yang Maha Berkuasa) Asmaul Husna

Al-Muqtadir Artinya? Al-Muqtadir merupakan salah satu nama atau sifat yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Asmaul husna berasal dari bahasa Arab yaitu “asma” yang...
Admin Admin
1 min read

Al-Qadir Artinya (Yang Maha Kuasa) Asmaul Husna

Al-Qadir Artinya? Al-Qadir adalah salah satu nama-nama milik Allah Swt. yang terdapat dalam Asmaul Husna. Asmaul husna merupakan nama-nama baik dan indah milik Allah...
Admin Admin
1 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *