Home » Doa » Lafadz La Yukallifullahu Nafsan Illa Wus’aha Arab dan Artinya

Lafadz La Yukallifullahu Nafsan Illa Wus’aha Arab dan Artinya

4 min read

La Yukallifullahu Nafsan Illa Wus’aha – Seluruh umat manusia pastinya pernah merasakan masalah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lahir dan menjalani hidup tanpa pernah mengalami sebuah permasalahan. Kecuali mereka yang telah meninggal dunia.

Saat diberi ujian oleh Allah dengan diberikannya suatu masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan beberapa pihak, banyak diantara mereka merasakan ujian tersebut cukup berat, dan menganggapnya sebagai sebuah musibah. Padahal Allah menguji mereka dan tentunya dengan kebaikan untuk diri kita sendiri.

Kunci atau solusi yang tepat dala menyelesaikan suatu masalah adalah bertanya. Meminta jawaban kepada Sang Maha Pemberi yang melimpahkan problem tersebyt atas kuasa-nya. Selanjutnya kita hanya terus beryukur, bersabar, berikhtiar, dan bertawakal. Dan yakini bahwa “Laa Yukallifullahu Nafsan Illa Wus’aha” yang memiliki arti sebagai berikut.

La Yukallifullahu Nafsan Illa Wus’aha Arab dan Artinya

Kalimat Laa Yukallifullahu Nafsan Illa Wus’aha atau dalam bahasa Arab لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا mempunyai arti “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya“. Ayat tersebut merupakan potongan ayat dari Surat Al-Baqarah ayat 286, yang bunyinya:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًۭا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ

Latin: Laa yukallifu allaahu nafsan illaa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa’alayhaa maa iktasabat rabbanaa laa tu-aakhidznaa in nasiinaa aw akhtha/naa rabbanaa walaa tahmil ‘alaynaa ishran kamaa hamaltahu ‘alaa alladziina min qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bihi wau’fu ‘annaa waighfir lanaa wairhamnaa anta mawlaanaa faunshurnaa ‘alaa alqawmi alkaafiriina

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.” (Al-Baqarah: 286)

Kalimat “La yukallifullahu nafsan illa wus’aha” merupakan kalimat penyemangat yang sangat baik, karena memiliki makna “Allah tidak membebani seseorang melalui sesuai dengan kemampuannya”. Baik itu membebani dengan ujian maupun dengan kewajiban-kewajiban.

Kita sebagai seorang muslim yang baik, kita justru yang menjadikan penggalan ayat tersebut sebagau bentang dan tameng kita dalam memaksimalkan segala usaha dan potensi kita. Penggalan ayat tersebut bisa kita jadikan landasan untuk berusaha dan menghadapi ujian atau cobaan. Karena pada dasarnya Allah memberikan ujian tidak melampaui batas kemampuan manusia itu sendiri.

“Sesungguhnya Islam ini mudah. barangsiapa mempersulit ia akan kalah (susah sendiri). maka hendaklah bersikap pertengahan, bergembiralah kalian serta mohonlah pertolongan (kepada Allah)”. (HR. Muslim)

Tafsir QS. Al Baqarah (2) : 286. Oleh Kementrian Agama RI

Dalam mencapai tujuan hidup itu, manusia diberi beban oleh Allah sesuai kesanggupannya, mereka diberi pahala lebih dari yang telah diusahakannya dan mendapat siksa seimbang dengan kejahatan yang telah dilakukannya.

Amal yang dibebankan kepada seseorang hanyalah yang sesuai dengan kesanggupannya. Agama Islam adalah agama yang tidak membebani manusia dengan beban yang berat dan sukar. Mudah, ringan dan tidak sempit adalah asas pokok dari agama Islam.

Allah berfirman:

“dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.”
(Q.S. Al-Hajj [22]: 78).

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah.”
(Q.S. An-Nisa’ [4]: 28).

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 185)

Kemudian Allah menerangkan hasil amalan yang telah dibebankan dan dilaksanakan oleh manusia, yaitu amal saleh yang dikerjakan mereka. Maka balasannya akan diterima dan dirasakan oleh mereka berupa pahala dan surga. Sebaliknya perbuatan dosa yang dikerjakan oleh manusia, maka hukuman mengerjakan perbuatan dosa itu, akan dirasakan dan ditanggung pula oleh mereka, yaitu siksa dan azab di neraka.

Ayat ini mendorong manusia agar mengerjakan perbuatan yang baik serta menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan agama. Ayat ini memberi pengertian bahwa perbuatan baik itu adalah perbuatan yang mudah dikerjakan manusia karena sesuai dengan watak dan tabiatnya, sedang perbuatan yang jahat adalah perbuatan yang sukar dikerjakan manusia karena tidak sesuai dengan watak dan tabiatnya. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci dan telah tertanam dalam hatinya jiwa ketauhidan.

Sekalipun manusia oleh Allah diberi potensi untuk menjadi baik dan menjadi buruk, tetapi dengan adanya jiwa tauhid yang telah tertanam dalam hatinya sejak dia masih dalam rahim ibunya, maka tabiat ingin mengerjakan kebajikan itu lebih nyata dalam hati manusia dibanding dengan tabiat ingin melakukan kejahatan.

Adanya keinginan yang tertanam pada diri seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang baik, akan memberikan kemungkinan baginya untuk mendapat jalan yang mudah dalam mengerjakan pekerjaan itu.

Apalagi bila dia berhasil dan dapat menikmati usahanya, maka dorongan dan semangat untuk melakukan pekerjaan baik yang lain semakin bertambah pada dirinya. Segala macam pekerjaan jahat adalah pekerjaan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan tabiat manusia.

Mereka melakukan perbuatan jahat pada mulanya adalah karena terpaksa. Bila dia mengerjakan perbuatan jahat, maka timbullah pada dirinya rasa takut, selalu khawatir akan diketahui oleh orang lain. Perasaan ini akan bertambah setiap melakukan kejahatan. Akhirnya timbullah rasa malas, rasa berdosa pada dirinya dan merasa dirinya dibenci oleh orang lain.

Rasulullah saw bersabda:

“Kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik, dan dosa itu adalah segala yang tergores di dalam hatimu, sedang engkau tidak suka orang lain mengetahuinya”. (Riwayat Muslim)

Kesukaran yang timbul akibat perbuatan jahat akan bertambah terasa oleh manusia bila dia telah mulai menerima hukuman, langsung atau tidak langsung dari perbuatannya itu.

Dari ayat ini juga dipahami pula bahwa seseorang tidak akan menerima keuntungan atau kerugian disebabkan perbuatan orang lain; mereka tidak akan diazab karena dosa orang lain. Mereka diazab hanyalah karena kejahatan yang mereka lakukan sendiri. “(Yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.” (Q.S. An-Najm [53]: 38 dan 39)

Di sisi lain, manusia bisa menerima keuntungan berupa pahala, apabila sudah mati kelak, dari hasil usahanya semasa hidupnya. Termasuk usaha manusia ialah anaknya yang saleh yang mendoakannya, sedekah jariah yang dikeluarkannya dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang diajarkannya.

Rasulullah saw bersabda:

“Apabila seseorang telah meninggal dunia, putuslah (pahala) amalnya kecuali tiga hal, yaitu: anak saleh yang mendoakannya, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Setelah disebutkan sifat-sifat orang yang beriman dan menyebutkan karunia yang telah dilimpahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya, yaitu tidak membebani hamba dengan yang tidak sanggup mereka kerjakan, maka Allah mengajarkan doa untuk selalu dimohonkan kepada-Nya agar diampuni dari segala dosa karena mengerjakan perbuatan terlarang disebabkan lupa, salah atau tidak disengaja.

Doa yang diajarkan kepada kita bukanlah sekadar untuk dibaca dan diulang-ulang lafaznya saja, melainkan maksudnya ialah agar doa itu dibaca dengan tulus ikhlas dengan sepenuh hati dan jiwa, di samping melakukan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, sesuai dengan kesanggupan hamba itu sendiri.

Doa erat hubungannya dengan tindakan dan perbuatan. Tindakan dan perbuatan erat pula hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Sebab itu orang yang berdoa belumlah dapat dikatakan berdoa, bila ia tidak mengerjakan perbuatan yang harus dikerjakan serta menjauhi larangan yang harus ditinggalkan.

Berbuat dan beramal haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan. Ada amal yang sanggup dikerjakan dan ada amal yang tidak sanggup dikerjakan, ada amal yang dikerjakan dengan sempurna dan ada pula amal yang tidak dapat dikerjakan dengan sempurna. Untuk menyempurnakan kekurangan ini, Allah mengajarkan doa kepada hamba-Nya. Dengan perkataan lain; doa itu menyempurnakan amal yang tidak sanggup dikerjakan dengan sempurna.

Dari doa itu dipahami bahwa pada hakikatnya perbuatan terlarang yang dikerjakan karena lupa atau salah dan tidak disengaja, ada juga hukumannya.
Hukuman itu ditimpakan kepada pelakunya.

Karena itu Allah mengajarkan doa tersebut kepada hamba-Nya agar dia terhindar dari hukuman itu. Setelah diajarkan doa untuk meminta ampun kepada Allah dari segala perbuatan yang dilakukannya karena lupa dan tidak sengaja, maka diajarkan juga doa yang lain untuk memohon agar dia tidak dibebani dengan beban yang berat sebagaimana yang telah dibebankan kepada orang-orang dahulu.

Kemudian diajarkan lagi doa untuk memohon agar dia tidak dibebani dengan beban yang tidak sanggup dipikulnya.

Di antara doa orang-orang yang beriman ini sebagai berikut:

“Ya Allah, hapuskanlah dosa dan kesalahan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan janganlah kami diazab karena dosa perbuatan yang telah kami kerjakan.
Janganlah kami disiksa karenanya, berilah kami taufik dan hidayah dalam segala perbuatan kami, sehingga kami dapat melaksanakan perintah-perintah Engkau dengan mudah”.

Kita sudah diberi pedoman dalam berdoa kepada Allah, memohon pertolongan-Nya dalam menghadapi orang kafir.

Pertolongan yang dimohonkan di sini ialah pertolongan agar mencapai kemenangan.
Yang dimaksud kemenangan ialah kemenangan dunia dan akhirat, bukan semata-mata kemenangan dalam peperangan.

Referensi: 
https://www.dusturuna.com/quran/2-286/
https://risalahmuslim.id/quran/al-baqarah/2-286/

Tulisan Astaghfirullahaladzim Arab dan Artinya

Astaghfirullahaladzim dalam bahasa Arab merupakan bacaan yang sangat penting dalam agama Islam dan sangat dianjurkan, karena manusia pada dasarnya tidak terlepas dari yang namanya...
Admin Admin
1 min read

Ayat Al-Qur’an dan Hadits Tentang Kejujuran Beserta Artinya

Hadits tentang kejujuran – Kejujuran adalah salah satu bagian sifat positif dari manusia. Jujur harganya sangat mahal dibandingkan dengan apa pun. Kejujuran sendiri terikat...
Admin Admin
2 min read

Uswatun Hasanah Artinya? Gelar Yang Ada Pada Rasulullah SAW

Uswatun Hasanah Artinya? Sebagai orang yang beragama Islam, siapa sih yang tidak mengenal sosok manusia yang ummi, dan penbawa pencerah bagi perabadan manusia? Siapa...
Admin Admin
1 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *