Home » Bahasa Jawa » Contoh » 7 Contoh Pawarta Bahasa Jawa Singkat 5W+1H 2019

7 Contoh Pawarta Bahasa Jawa Singkat 5W+1H 2019

4 min read

Pawarta utawa pawartos yaiku berita utowo kabar utowo informasi ingkang anyar, lan bener. Pawarta menika biasanipun diberitakae ing media cetak lan elektronik. kaya ing korang utowo TV. Pawarta ingkang becik yaiku sing kalebet ing njerone 5W + 1H, beritane aktual, wigati, faktual, lan, Narik Kawigaten. 5W + 1 H, yaiku:

  • What (apa), yaiku ingkang didadosake berita utama.
  • When (kapan), yaiku wektune kedadean peristiwa.
  • Where (nangdi), yaiku panggone kedadean peristiwa.
  • Who (sapa), yaiku paraga ingkang nglakoni peristiwa.
  • Why (kenapa), yaiku panyebab peristiwa.
  • How (kapriye), yaiku proses utawa urutan peristiwa.

Jenis-Jenis Pawarta

Miturut bentuke, pawarta iku dibagi dados 4 jenis, antarane wonten pawarta cetak, wonten pawarta siaran, wonten pawarta internet, lan wonten pawarta lisan.

  1. Pawarta cetak yaiku pawarta ingkang dicetak utawa diprint marang kertas lan sakjenise, contone kaya koran lan majalah.
  2. Pawarta siaran yaiku pawarta ingkang migunakake lisan lan media kangge nyiaraken pawarta, contone kaya berita ing Tv One lan berita ing Jogja Tv.
  3. Pawarta Internet yaiku pawarta ingkang saged awujud tulisan lan video sing dicawisake lewat media internet. Contone kaya koran digital lan pawarta wonten youtube.
  4. Pawarta lisan yaiku pawarta ingkang migunakake pocapan lan mboten migunakake media serta saged dicawisake saka sapa wae. Contone kaya bapak cerita marang keluarga.

Ing ngisor iki minangka conto conto pawarta basa Jawa sing lengkap karo 5W + 1H kanthi macem-macem tema parade

1. Contoh Pawarta Bahasa Jawa “Gugur Gunung”

Dinten Minggu warga padukuhan Pogung Kidul, Melati Sleman ingkang rancak inggih para pria tumut kerja bakti ndamel Paving Konblock. Konblock menika dipun ndamel saking campuran pasir lan semen ingkang saklajengipun dipuncetak lan dipepe ngantos garing. Ketua RW Pogung Kidul Purwantho mratelaken kerja bakti kados mekaten inggih ajek ditindakaken saben Minggu.

Dene ancasipun inggih kangge nggantos konblock ingkang risak dateng sakuruting margi ing padukuhan. Awit ngiwatosipun ragat, pramila warga gotong royong ndamel konblock dene ragatipun dipundutaken saking iuran warga padukuhan Pogung Kidul ing saben wulanipun.

2. Contoh Pawarta Bahasa Jawa “Pendidikan”

Kurikulum 2013 paling akeh dilaksanakake ing SD, yakni 127 sekolahan. SMP 25 Sekolahan, SMA 21 sekolahan, lan SMK 19 sekolahan. Miturut Arif, saben sekolah ngesuk kudu ngebaki kriteria Kurikulum 2013. Pancen dudu perkara sing gampang nglakoni sistem kesebut. Dudu mung kejagan mental guru lan murid. Piranti lan pra piranti uga kudu ndukung sakabehe.

Nah, kanggo ndongkrak kwalitas ugo kapasitas guru, Dinas sregep ngenengake workshop utawa pamulangan singkat, mawa bimbingan teknis utawa BIMTEK marang para plaksana pendidikan. Ora kalah penting, Arif ngelingna kejagan materi wulang ngrupa buku. Senajan nang taun nuli, isih bisa ditrapke nang taun iki amarga dasar materi wulange padha. “Prinsipe, kabeh sekolah kudu siap nggunake Kurikulum 2013,” turene.

Salah siji sekolah sing durung nglakoni K13 yaiku SMPN 2 Cangkringan. Senajan ngono, Kepala SMPN 2 Cangkringan Hadi Suparmo ngendikan siap nek ditunjuk saka dinas kanggo nganakne kurikulum kuwi. Senajan isih nrapake kurikulum 2006, para guru wis oleh diklat lan panglatian Kurikulum 2013. “siap wae. Buku K13 uga wis ana,” sanjange.

3. Contoh Pawarta Bahasa Jawa “Kepleset”

Kepleset, Siswa SMP Tiwas Evi 15 taun, salah satunggaling siswi SMPN Tangen, Sragen, Rabu (13/4) antawis jam 10 tiwas sasampunipun dhawah ing wewengkon air terjun jumog jati, kecamatan Jenawi.

Warga dusun Bagu kroderan, Grobogan punika dhawah ing wewengkon air terjun ingkan inggilipun 20 meter sasampunipun kepleset ing watu-watu ingkan wonten nginggil air terjun. Satemah piyambakipun nandhans wawu awrat ing perangan sirah lan badanipun.

Manut katrengan ingkang dipunklempakaken saking kepolisian kaliyan kancanipun sami lelenggahan ing pinggir kali urutipun air terjun. Wekdal badhe gantos papan sanesipun ingkang badhe dipuntingali, kanthi nyabrang kali sainggiling air terjun. Ananging Evi lan salah satunggaling kanca wanita ingkang wekdal mlangkah nyabrang kali sukunipun kepleset.

Evi lajeng dhawah dhateng kali ingkang banter ilinipun tur lunyu pisan. Badanipun evi lajeng kanyut ngaton air terjun lajeng dhawah ing cocoran air terjun ingkang lebetipun 20 meter, kebak watu-watu lan tiwas saknalika. Kapethik saking kalawarti penjebar semangat.

4. Contoh Pawarta Bahasa Jawa “Kirab Bendera”

Kirab Bendera Ing Kabupaten Pati, Ing kabupaten Pati ana kirab bendara kang dawane 100 meter lan omobone 3 meter diaral saka Stadiun Jayakusuma saka jam setunggal awan nganti setengah sekawan sore ing Alun Alun Pati

Acara kirab iki diadakake kanggo mengeti Dina Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2016 lan kanggo mbangkitake jiwa nasionalisme pemuda sak niki kang arep luntur

Minurut Ketua Forum Komunikasu Putra Putri Purnawirawan TNI/POLRI Indonesia (FKPPI) Pati Endang Sri Wahyuningsih ngaturkake yen dheweke matursuwun maran para pihak kang melu acara iki lan sing pedulu karo kegiatan iki. Dheweke pangarep- arep kegiatan kaya ngene iki diadakake setahun pisan.

5. Contoh Pawarta Bahasa Jawa “Banjir”

Wis adat saben, tekane mangsa rendheng kang tumiba ing sasi Desember nganti tekan tengah – tengahing April, dibarengi karo pawarta – pawarta kang ana gegayutane karo banyu udan, kayata banjir, lemah longsor, lan liyane.

Kang kelebu banjir gedhe ing wiwitaning taun iki yaiku banjir kang dumadi ing pesisir lor Jawa utawa kondhange disebut pantura Jawa. Banjir kang dumadi ing tlatah iki meh rata saka tlatah kulon kang kelebu dhaerah Jawa Barat nganti pesisir isih wetan kang kelebu ing daerah Jawa Timur.

Ing sasi – sasi kaya ngene iki, ngancik sasi Juni nganti tekan Agustus, wis bisa dibedheg, inflasi luwih dhuwur tinimbang ing sasi – sasi sadurunge. Amarga ing sasi -sasi iki akeh warga masyarakat padha ngoyak butuh lan akeh ngetokake wragad.

6. Contoh Pawarta Bahasa Jawa “Dalam Rusak”

Dalan kabupaten saka wilayah kecamatan Sreseh tumeko kutha Sampang rusak lan podho growok, kendaraan roda 2 utawa roda 4 sing arep liwat ing dalan iku kudu ati-ati lan waspodo. Sampek saiki dalan iku durung di dandani karo pemerintah daerah Sampang.

Saiful (25 taun) warga sing sering liwat dalan iku ngeluhkake bab dalan sing rusak iku,” sampek saiki isih rusak padahal dalan iku wes suwe rusak nanging durung di dandani”. Ucape Saiful wektu di temoni radar Jawa Pos kala wingi.

Akibat dalan sing rusak iku mau, ndadekno akeh wong sing nganggo kendaraan roda 2 utawa roda 4 ngalami kecelakaan ana ing dalan iku.

7. Contoh Pawarta Bahawa Jawa “Proyek Rel”

Proyek Rel Ganda Nemahi Perkawis Gantos Rugi Tanah
         
Tim pembebasan tanah proyek rel ganda Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, nemahi perkawis. Ingkang dados sebab, wonten warga ingkang nyuwun gantos rugi tanah kanthi regi inggil, inggih punika ngantos 10 juta per meter. Mila ngantos sakniki, pembebasan tanah ing Kendal nembe kalaksanan 50%.

Miturut pangandikanipun Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kendal, Agung Budi Cahyono, tanah ingkang sampun dibebasaken namung 45 hektar. Kamangka, tanah ingkang dipunbetahaken kangge proyek rel ganda kirang luwih 98 hektar.

Tanah ingkang taksih dados perkawis inggih punika wonten ing Weleri kaliyan Kaliwungu. Ing Weleri,wonten tigang tiyang ingkang nyuwun tanahipun dipun pundhut kanthi regi 6 juta per meter. Sawetawis, warga Desa Krajan Kulon, Kaliwungu, nyuwun Pemkab mundhut tanahipun kanthi regi 10 juta per meter.

Miturut kateranganipun Agung tanggal 8 Januari 2013, regi ingkang dipun suwun warga punika inggil sanget. Sebab, regi ingkang dipun temtuaken dening tim saking 800.000 ngantos 2 juta per meter. Punika namung regi tanah, dereng kalebet regi bangunan.

Agung nambahaken, ing pungkasan Maret 2013, perkawis pembebasan tanah kangge proyek rel ganda dipunkarepakensampun rampung. Wonten Kendal, paling mboten wonten 25 desa ingkang badhe dipundamel proyek rel ganda. Tanah ing 15 desa sampun bebas. Nanging, tanah ing 10 desa sanesipun taksih dipunrembag. Menawi tetep mboten nemahi kesepakatan gantos rugi, tim badhe nglebetaken perkawis punika dhateng pengadilan, supados enggal-enggal dipungelar sidang konsinyasi.

Nah, punika conto pawarta basa Jawa ingkang saged panjenengan serat lan damel referensi kangge tugas panjenengan. Dadi lan matur nuwun.

25+ Nama Grup yang Bagus untuk Persahabatan

Di dunia yang serba modern seperti sekarang ini, komunikasi bisa dilakukan dengan mudah. Berbeda dengan jaman dulu jika ingin berkomunikasi harus menemui secara langsung...
Admin Admin
1 min read

Kultum Tentang Ibu yang Menyentuh Hati (Kasih Sayang Ibu)

Kuliah Tujuh Menit atau biasa disingkat dengan Kultum adalah sebuah penyampaian ajaran-ajaran keagamaan kepada orang banyak dengan durasi yang relatif singkat, yaitu kurang lebih...
Admin Admin
2 min read

Kultum Tentang Sabar dan Syukur dalam Menghadapi Cobaan

Kultum tentang sabar – Kultum merupakan sebuah singkatan dari “kuliah tujuh menit”. Kuliah disini memiliki arti sebagai proses memberi dan menerima ilmu, sedangkan tujuh...
Admin Admin
4 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *