Home » Contoh » Pidato » Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan Singkat

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan Singkat

4 min read

Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Pendidikan – Pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik dengan tujuan untuk disampaikan kepada orang banyak. Pidato yang baik akan memberikan suatu kesan kepada orang banyak, baik positif atau negatif, kebanyakan memberikan kesan yang positif. Dengan berpidato di depan umum/publik dapat membantu melatih mental dan juga bisa mencapai jenjang karir yang baik.

Pidato cukup beragam jenisnya, mulai dari pidato kenegaraan, keagamaan, organisasi, dan lain sebagainya. Tema mengenai sebuah pidato yang sering digunakan adalah mengenai perpisahan sekolah, pendidikan, kenegaraan dan lain-lain. Dari semua pidato tersebut yang membedakan antara satu yang lain sebenarnya adalah bahasa yang digunakan.

Indonesia merupakan negara dengan beragaman suku yang masing-masing memiliki bahasa sendiri, salah satunya adalah bahasa Jawa yang cukup sering menjadi pengantar dari sebuah pidato di suku Jawa. Berikut kumpulan contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan 1

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Ingkang kawula kurmati Bapak/Ibu guru Basa Jawi. 
Ingkang kawula tresnani para rencang kelas kula.

Ingkang kapisan lan ingkang paling utama, mangga kita sesarengan aturaken puja lan puji syukur marang Gusti Allah SWT, amargi sampun ngunjukaken kanikmatan lan kaberkahanipun kangge kita piyambak sahingga kita saged sesarengan makempal ing panggon puniki ingkang InsyaAllah dimuliakaken kalih Gusti Allah SWT. Aamiin.

Bapak guru lan rencang-rencang ingkang kawula kurmati. Pendidikan punika miduweni peran ingkang wigatos kangge majukaken bangsa puniki. Menawi sarana pendidikan dimanfaataken kanthi becik, InsyaAllah bangsa puniki saged maju. Nanging, menawa kita piyambak mboten maksimalaken sarana pendidikan kanthi becik, mila bangsa puniki mungkin namung stagnan ing kahanan ingkang mboten berkembang.

Ing negari Indonesia puniki asring kita piyambak pidanget, mriksani, lan malah ngdameli piyambak, bahwa panggonan ingkang paling becik kangge ngangsu kawruh iku ing sekolah utawi ing lembaga formil. Senajan, ing pundi mawon kita piyambak manggen iku panggenan ingkang paling becik kangge nuntut ilmu lan saged mundhut pendidikan saking saben kajadian ingkang dialami, saged iku pendidikan bab marang agama, bab marang moril, bab marang kabersihan, lan sakpadhane.

Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken, kula namung pesen satunggal, mangga kangge kula lan rencang-rencang sedaya ampun wegah-wegahan kangge nuntut ilmu, amargi ilmu iku wigatos kangge panguripan ing saklajengipun. Mugi-mugi sesorah kula saged bermanfaat kangge kita piyambak, aamiin. Kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten ingkang katah, Wassalamualaikum Wr.Wb.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan 2

Bаpаk Kepаlа sekolаh ingkаng kinurmаtаn.
Bаpаk, Ibu Guru ingkаng sаtuhu luhuring budi.
Pаrа kаncа, siswа-siswi ingkаng kulа tresnаni.

Sumаnggа lаngkung rumiyin sаmi ngаturаken syukur dhu-mаteng Gusti Mаhаkwаsа ingkаngkepаreng pаring rаhmаt lаn hidаyаhipun. Kitа sаdаyа tаksih sаged kempаl mаnunggаl kаnthitentrem, bаgаs, wаrаs, kebаk ing kаbаgyаn sаlebetipun pаhаrgyаn pengetаn dinten Kаrtinisаmаng-ke punikа.

Pаngetаn dinten Kаrtini wigаtos sаnget tumrаp kulа pаnjenengаn sаdаyа. R.A. Kаrtini pindhаnipun sekаr ingkаng tаnsаh mbаbаr аngаmbаr gаndа аrum ing bаngsа Indonesiа. Pаnjenengаnipun punikа pаngаrsа tumrаp wаnitа ingkаng kаryаnipun mligi kаnggemаjengipun wаnitа wiwit duk rikаlа bаngsа Indonesiа tаksih dipuncengkerem dening bаngsа penjаjаh.

Lаbuh lebetipun R.A. Kаrtini sаestu luhur sаnget tumrаp kаum wаnitа. Lаngkung-lаngkunging wekdаl sаpunikа ingkаng tаksih kedаh meres penggаlih kаngge mаjengipun bаngsа. Pаnyengkuyungipun pаrа wаnitа boten sаged dipunremehаken, mаlаh kepаrа lаngkung bobotipun tumrаp pembаngunаn mаjengipun bаngsа punikа.

Pаncen sаmpun dipundokrаtаken pаrа wаnitа sаhа limrаh nggаdаhi rаos ingkаng kаlаngkungаlus. Sаnаdyаn mаkаten geget ing mаnаh tаnsаh mаkаntаr pindhа wаjа ngudi kаutаmаn. Sаdаyа punikа inggih аwit sаking pаngаribаwаnipun lelаbetаnipun Ibu Kаrtini ingkаng sаmpun tumаnem ngrembаkа ing mаhаnipun wаnitа Indonesiа.

Sаmpun cethа ing pаnggesаngipun bаngsа kаthаh wаnitа ingkаng sаged kiprаh kаdi dene pаrа priyа ing bаbаgаn wаrnа-wаrni. Ingkаng mаkаten punikа sаestu sаged dаmelmongkoging mаnаh.

Kаnti mаkаten punikа sumаnggа kаdаng-kаdаng putri sаmi sаged nglаjengаken gegаyuhаntuwin lelаbetаnipun Ibu Kаrtini ingkаng luhur punikа. Ingkаng boten kengingdipunlirwаkаken inggih punikа tаnsаh ngudi jаtidhirinipun putri Indonesiа. Putri Indonesiаingkаng prаsаjа, mrаntаsi sаdhengаh kаryа.

Semаnten sаhа mаkаten аtur kulа. Mugi sаmi kepаreng mаringi pаngаpunten tumrаp sаdаyаkekirаngаn lаn kelepаtаn kulа.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan 3

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh…

Ingkang kawulo hormati Bapak Kepala Sekolah Mirahranti Ingkang kawulo hormati Ibu Wali kelas 3 Ingkang kawulo hormati Bapak lan Ibu wali murid sedoyo Lan sedoyo rencang kulo, siswa/siswi SMP Mirahranti Mboten wonten ucapan luwih agung, tinimbang puji syukur dumateng arsanipun gusti Allah.

Ingkang sampun maringi nikmat lan karunia dateng kito sedoyo, inggih meniko nikmat iman lan kesehatan ingkang ndadosaken kito sedoyo menungso beriman lan bertakwa. Sholawat teriring salam dumateng junjungan kito, Nabi Muhammad saw, ingkang sampun maringi petunjuk dumateng ummatipun sedoyo, sehinggo kito saget pinaringan cahaya ingkang terang benderang.

Ing mriki, kawulo dipun utus dateng rencang-rencang sedanten, inggih maksudipun meniko mewakili, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan niku sangat penting kangge sinten kemawon. Tanpo pendidikan, menungso mboten wonten artine. Mulo niku, kito sedoyo tansah memperjuangne pendidikan kangge sinten mawon. Mboten mandang suku, agama, golongan. Perjuangan kemerdekaan kangge hal meniko, sampun diwiwiti saking jaman rumiyen. Wonten Perkumpulan Budi Utomo, Sumpah Pemuda, lan lain-laine. Perjuangan ingkang pahlawan perjuangne ampun kito sia-siaaken. Kito harus mengisi warisan kemerdekaan meniko kalih hal-hal ingkang bermanfaat. Mulo meniko, kulo pesen dumateng rencang-rencang sedoyo, monggo kito tansah nyambut damel ingkang giat, belajar ingkang giat.

Kesempatan belajar meniko ampun disia-siaaken. Monggo sami-sami membulatkan tekat, isi kemerdekaan Indonesia meniko kalian hal-hal ingkang bermanfaat.

Sekian sambutan saking kawulo, mbok bilih wonten klinta-klintunipun atur kawulo, kawulo nyuwun agunging samudro pangeksami. Kulo akhiri,

wassalamualaikum wrwb.

Nah, itulah beberapa contoh pidato bahasa Jawa tentang pendidikan singkat yang bisa Anda kutip atau jadikan referensi untuk pidato Anda. Demikian artikel yang dapat saya bagikan mengenai contoh pidato bahasa Jawa dan semoga bermanfaat.

25+ Nama Grup yang Bagus untuk Persahabatan

Di dunia yang serba modern seperti sekarang ini, komunikasi bisa dilakukan dengan mudah. Berbeda dengan jaman dulu jika ingin berkomunikasi harus menemui secara langsung...
Admin Admin
1 min read

Kultum Tentang Ibu yang Menyentuh Hati (Kasih Sayang Ibu)

Kuliah Tujuh Menit atau biasa disingkat dengan Kultum adalah sebuah penyampaian ajaran-ajaran keagamaan kepada orang banyak dengan durasi yang relatif singkat, yaitu kurang lebih...
Admin Admin
2 min read

Kultum Tentang Sabar dan Syukur dalam Menghadapi Cobaan

Kultum tentang sabar – Kultum merupakan sebuah singkatan dari “kuliah tujuh menit”. Kuliah disini memiliki arti sebagai proses memberi dan menerima ilmu, sedangkan tujuh...
Admin Admin
4 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *